Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Pentru a putea genera token-ul pentru e-Factura  este necesar sa se navigheze  in  Meniul e-Factura.


  • Ulterior, se va actiona sub-meniul  Token e-Factura  • Generarea Token-ului se va realiza prin utilizarea butonului Genereaza Token

...