Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Statusurile se obţin prin suprapunerea mouse-ului pe iconiţa de status din lista de mesaje trimise, prin accesarea listei de facturi emise pentru partenerii dvs. din contul Tecnet!

Conform schemei primite în Reguli de întocmire facturi, diagramă fluxului este următoarea:Statusurile simbolizează:
Facturile pot fi şterse în urmatoarele statusuri de mai jos încadrate cu roșu:MENȚIUNI:

  • În stadiul FACTURĂ RESPINSĂ se pot şterge acele facturi ale căror erori se încadrează în acest aspect ( a se solicita  informaţii suplimentare  Helpdesk)
  • Factură în aşteptare = Factură integrată (reprezintă factură înregistrată în sistemul retailer-ului, dar comandă nu este închisă. Pentru acest tip de factură se aşteaptă corecţii, pe care va rugăm să le solicitaţi catre retailer)
  • Factură acceptată = Factură aprobată la plată (factură înregistrată în contabilitatea retailerului ce urmează a fi încadrată în planul de plăti)