Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


  • FACTURĂ ACCEPTATĂ DE TECNET– factura a fost recepționată în platforma TECNET  (factura NU a fost trimisă la retailer

  • ÎN AȘTEPTARE NIR – factura  recepționată în Tecnet captează acest status și își așteaptă NIR-ul, ceea ce înseamnă că  încă nu a sosit NIR-ul de laAuchan/Lagardere.
   Numai facturile normale sunt procesate pentru validare 1:1 cu NIR-ul (factura NU a fost trimisă la retailler)
   Cele de corecție sau storno se transmit imediat la retailer, fără această validare.
   Mențiune importantă: Procesul de validare durează 10 zile după care se sistează, iar furnizorul este notificat pe e-mail privind netransmiterea facturii la retailer.

  • INVALIDAT CU NIR  – factura normală nu s-a validat cu NIR-ul. (factura NU a fost trimisă la retailer). Detaliile erorii se pot afla punând mouse-ul deasupra iconiței. În acest caz se transmit notificari pe e-mailul utilizatorilor contului Tecnet privind detaliile invalidării cu NIR- ul și netransmiterea facturii la retailer.

  • VALIDAT CU NIR – factura normală  s-a validat 1:1 cu NIR-ul și urmează să fie trimisă la retailer. (factura va fi trimisă la retailer

  • FACTURĂ TRIMISĂ LA RETAILER (factura a fost trimisă la retailer) – semnalează transmiterea efectivă a facturii catre sistemul partenerului dvs.