Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nota 1: Se pot completa si restul campurilor din interfata dar, pentru emiterea unui document ce va fi acceptat de retailer, este necesar sa introducem minimul de date solicitat de acesta
Nota 2: In cazul in care un produs nu se livreaza, completam cantitatea 0 pe coloana Cantitate livrata

...