Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Image Removed

IMPORTANT: 

  • Această procedură se aplică exclusiv pentru receptiile electronice identificate în platforma Tecnet, emise pentru compania dvs., pe care doriți să le facturați
  • În cazul în care nu identificați o receptie în  platformaTecnet, se va aplica procedura de emitere din interiorul oricarei receptii primite de la partener, folosind butonul Raspunde cu Factura Customizata

...