Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nota 1: Data de livrare trebuie sa fie tot timpul mai mare fata de data de livrare solicitata de retailer
Nota 2: Data de livrare trebuie sa fie tot timpul aceeasi pe toate liniile dintr-o comanda, respectiv o comanda se poate livra doar integral si pastram valoarea confirmat in coloana Tip raspuns
Nota 3: Pentru a modifica data de livrare pentru toate liniile din comanda, putem utiliza functionalitata Modifica data de livrare furnizor pe toata comanda, in cadrul careia este necesar sa selectam o data din Calendar

  • In cazul in care pretul net trimis de retailer nu corespunde cu acordul comercial incheiat, putem completa, in campul Pret net furnizor (fara TVA), pretul stabilit

...