Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pași de urmat:

Varianta 1

1.1. Din contul dvs Tecnet, meniul Mesaje, identificați factura din cadrul submeniului Mesaje Trimise conform imaginii de mai jos:


1.2. Marcați factura și apăsați butonul Sterge Mesaje .

...