Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pași de urmat:

Varianta 1

1.1. Din contul

...

dumneavoastra Tecnet, meniul Mesaje, identificați factura

...

in cadrul submeniului Mesaje Trimise,  conform imaginii de mai jos:

...

Image Added

1.2. Marcați factura și apăsați butonul Sterge Mesaje .

Image RemovedImage Added

Varianta 2

2.1. Identificați factura din cadrul

...

submeniului  Mesaje Trimise conform imaginii de mai jos :

...

Image Added

2.2. Accesați factura din lista de mesaje, iar din interiorul acesteia, apăsați butonul Sterge Mesaje.

Image Removed

Image Added           

...

IMPORTANT Singurele facturi ce pot fi sterse din contul

...

dumnoavoastr, sunt cele ce au urmatoarele

...

status-uri:

 

...

Image Added