Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • In momentul generarii token-ului  este necesar sa fie introdus un stick ce contine semnatura digitala cu acces in SPV ANAF a utilizatorului.
  • Data Expirare token se calculeaza din momentul generarii acestuia + 3 luni.
  • Utilizatorul care a generat Token-ul de acces va fi notificat in meniul Home  referitor la expirarea acestuia cu 15 zile inainte de data de expirare.
  • Mesajul va fi afisat  pana la data expirarii efective a token-ului.